Ann-Christin Sjölander

Vårt värdefulla vatten

Ann-Christin Sjölander header image 2

Privat vattendrift inte effektivare

22 april, 2012 · Inga kommentarer

I Portugal och i Grekland protesterar facket. Vatten – och avloppsverksamhet är på väg att privatiseras. Men det finns inga belägg för att det skulle bli effektivare.

De ekonomiska svårigheterna i Grekland och Portugal ska lösas med åtstramningar. Det är kravet för att långivarna ska bidra med nödlån. Vatten – och avloppsdrift ska läggas över på privata företag. Men David Hall, ansvarig för forskningsinstitutet PSIRU vid universitetet i Greenwich i London, säger att det inte finns någon större skillnad i effektivitet mellan privatdriven och offentlig verksamhet.
Det säger han i en intervju med en portugisisk journalist.
Han kan referera till en rad studier om detta.
– När det gäller att åtgärda vattenläckor har tyska och nederländska offentliga anläggningar det bästa resultatet, berättar han.
I Frankrike sköts vatten och avloppsverksamheten till två tredjedelar procent privat, huvudsakligen av vattenföretagen Veolia och Suez. David Hall har siffror på att den tredjedel, som sköts av offentliga sektorn, har 15 procent lägre taxor.
– Det är kunderna som får betala priset för privatiseringarna.
Inte heller investerar de privata företagen speciellt mycket. Ett exempel är i Ungern där de privata företagen samlar in avgifterna och gör vinst men investeringarna får staten ansvara för. I Indien och Afrika är investeringarna nästan lika med noll.
England är ett undantag. David Hall berättar att de privata företagens investeringar i England med stor sannolikhet kostar invånarna över en miljard euro extra per år, än om den offentliga sektorn skött verksamheten.
De första 11 åren efter privatiseringen i England höjdes taxorna med 40 procent.
– Höjda taxor är en genomgående trend, där vatten och avlopp sköts av privata företag, säger David Hall.
I Spanien finns det privata företag som skött vattendriften i 150 år, till exempel i Barcelona. Valencia har haft privat drift sedan 1902. 2001 gick kontraktet ut, men ingen annan hade råd att ta över driften. Företaget som sköter driften krävde 54 miljoner euro i kompensation. Nu fortsätter det i 50 år till.
David Hall anser att det finns två starka skäl att behålla vatten – och avloppsdrift i offentlig regi: Konsumenternas pengar försvinner inte i vinster och insynen blir bättre. Det är helt enkelt en fråga om demokratiskt inflytande.

Fakta: PSIRU finansieras av ISKA, den internationella fackliga organisationen för offentlig anställda.

Etiketter: Vatten

0 svar hittills ↓

  • Inga kommentarer än, du kan vara först ut.

Lämna en kommentar