Ann-Christin Sjölander

Vårt värdefulla vatten

Ann-Christin Sjölander header image 2

Krisländer tvingas sälja ut sitt vatten

12 juni, 2012 · Inga kommentarer

Fackföreningar i Europa protesterar mot att Grekland och Portugal tvingas sälja ut sina vattenanläggningar. Privata lösningar , som på 80- och 90-talet var vanliga i u-länderna, påtvingas nu länder i Europa.

Förr var det mycket vanligt att utvecklingsbankerna ställde krav på u-länderna att lägga ut vatten- och avloppsverk på privat drift. Annars blev det inga lån. Den lösningen fungerade inte alltid så bra. Politiska oroligheter och valutaförändringar gjorde det för riskabelt för de privata vattenföretagen. De gjorde inte heller de vinster som de ville ha och drog sig ur, framför allt i länder söder om Sahara. Idag är Världsbanken försiktigare med att föreslå privatisering som det allenarådande receptet för att förse människor med rent dricksvatten.
Desto mer förvånande är det att trojkan, det vill säga EU-kommissionen, IMF och den Europeiska Centralbanken (ECB) har ställt som krav att vattenanläggningarna ska privatiseras i Grekland. För att få lån fick Grekland gå med på att sälja ut vattenbolagen i Thessaloniki och Aten. Att privatisera väntas bidra till statsinkomsterna och minska skulderna i Grekland. Bolagen är ännu inte sålda men redan nu äger det franska Suez Environnement 5,3 procent i vattenbolaget i Thessaloniki.
Även Portugal ska förmås sälja ut det statliga vattenbolaget.
I ett brev till Olli Rhen, vice ordförande i EU-kommission skriver fackföreningar (EPSU) och en rad ideella organisationer att de här kraven strider mot artikel 345 i fördraget om EU:s funktionssätt. Artikel 345 går ut på att EU ska hålla sig neutral till om vatten ska skötas privat eller offentligt i olika länder.
De som protesterar anser att de här kraven är ett direkt hot mot medborgarnas rätt till vatten.
Det är säkert möjligt att de privata företagen kan göra större vinst i Europa, än de gjorde i u-länderna. Men de offentliga fackföreningarna anser att det är att gå i fel riktning att föreslå privatisering.
I England sålde Thatcher ut vattenanläggningarna helt och hållet i slutet på 80-talet. En nyligen gjord undersökning visar på att 71 procent vill ha tillbaka vatten i offentlig regi. I Frankrike och i andra delar av Europa drivs vatten och avlopp privat på en hel del orter, i stort sett av två multijättar: Veolia och Suez. Men allt fler städer tar tillbaka vattenförsörjningen. Så har nyligen skett i staden Paris. Det har redan lett till större effektivitet och förbättrad service.
Trots denna trend att återta vatten i offentlig regi har EU- kommissionen även pressat på Italien att privatisera lokala vatten – och avloppsanläggningar.

Etiketter: Vatten

0 svar hittills ↓

  • Inga kommentarer än, du kan vara först ut.

Lämna en kommentar