Ann-Christin Sjölander

Vårt värdefulla vatten

Ann-Christin Sjölander header image 2

Kamp för vildlaxen mot jätten E.ON

12 juli, 2012 · 3 kommentarer

De vill att laxarna ska hitta tillbaka. Det pågår protester och aktiviteter i norr för att återskapa laxfisket i Ångermanälven.

På något sätt känns bybornas kamp i Gulsele som Davids mot Goliat i bibeln. En kamp som de inte ger upp mot energijätten E.ON.
”Vattenkraftsbolagen gör enorma vinster. Då är det inte mer än rätt att de avsätter pengar för att lax ska kunna vandra i älvarna igen. Ingen lax ska längre behöva längta och trängta efter fjällbäckarna, ingen lax ska behöva nöta bort sina huvuden mot kraftverkens stängda luckor”. Så står det på hemsidan gulsele.junselebyar.se
Byn Gulsele ligger vid Ångermanälven nio mil från Sollefteå i Västernorrland.
Själv hade jag ingen aning om att Ångermanälven är så starkt reglerad med 42 större vattenkraftverk och 16 stora regleringsmagasin.
Jag minns i slutet på 50-talet de stora laxarna i Vojmån, som min pappa fångade. De är sedan länge borta. Vojmån rinner ut i Ångermanälven. Laxarna har inte en chans längre att nå så långt. De stoppas av kraftverken.
Redan i december år 2009 pågick en intressant skriftväxling mellan Kurt Ulander i Gulsele byalag och energijätten E.ON. Byalaget tyckte att E.ON kunde satsa ”lite pengar” på miljörörelse och miljövänner genom att bygga fisktrappa/omlöp. (Omlöp är en fiskväg för att laxarna ska kunna passera vandringshinder.)
Två världar möttes. Informationschef Jonas Andrén, E.ON, höll inte med byborna. Han hänvisade till klimatfrågan och hur vattenkraftens roll blir allt viktigare. Det handlar om att värna produktionskapaciteten.
Omlöp var det inte tal om.
Även Christer Borg, från Älvräddarnas Samorganisation gjorde ett försök att beveka E.ON.
E.ON fick också en lista på 192 namn som krävde laxtrappor. Men E.ON höll sig kallsinnig. ”Vår ambition är att öka den förnybara produktionen. Att bygga fiskvägar i hela Ångermanälven, som är den näst största vattenkraftproducerande älven i Sverige efter Luleälv, vore direkt motverkande mot dessa mål”, skrev E.ON:s Jonas Andrén.
Och frågan fortsätter att irritera. Nyligen har kommunalrådet Elisabet Lassen i Sollefteå fått kritik för att göra gemensam sak med kraftverksbolagen. Något hon avfärdar. Hon säger att hon är positiv till att utreda följderna av att återskapa vandringslederna, men hon får inte E.ON med sig.
På kommunens hemsida betonar hon att det är en fråga som kräver noggranna överväganden och att det inte finns tillräckligt med underlag för att fatta beslut.
En fråga som kan bli aktuell, enligt Elisabet Lassen, är hur mycket kommunen är skyldig att ersätta E.ON för uteblivna intäkter, om kommunen ensidigt bygger vandringsleder för laxen.
E.ON anser att det inte räcker med vandringsleder utan i så fall behövs det också lekbottnar för att laxen ska kunna simma upp. Företaget har tagit kontakt med Vattenmyndigheten för att utreda på vilka områden det skulle gå att öka miljönyttan i Ångermanälven.
Under tiden växer det folkliga engagemanget för vildlaxens återkomst och att storöringen återvänder. Ett fiskeråd bildades i slutet av 2010 med engagerade människor ända från Vojmån i fjällen till kusten. Se www.angermanalven.se
Budskapet är solklart: Fisken ska vandra NU! Laxarna vill nå de lekplatser som deras förfäder lekte i under tidigt 1900-tal. Då nådde de så långt att de var uppe vid bäckarna vid fjällets fot.
De som värnar om laxen vill ha besked nu och att det händer något så att laxen kan vandra fritt igen.

Fakta:
E.ON Sverige omsätter 41,1 miljarder kronor och ingår sedan år 2001 i den tyska E.ON – koncernen.Förra året gjorde E.ON en vinst på 8,2 miljarder.
Ångermanälven är över 46 mil lång. Vojmån rinner från fjällen i södra Lappland och mynnar ut i Ångermanälven som mynnar ut i Bottenhavet.

Etiketter: Vatten

3 svar hittills ↓

  • 1 Kurt för Västra // aug 16, 2012 kl 11:57 e m

    Tack för ditt bidrag i arbetet för laxens vandringsvägar, du ger det hela ett perspektiv! Och Davids kamp mot Goliat känns plötsligt som fullt realistiskt! Tack!

  • 2 Magnus Broden // okt 19, 2012 kl 4:42 e m

    Bra sammanfattning. Soker med jamna mellanrum information om vad som hander i Soleftea ang den eventuella Laxtrappan, med det finns valdigt lite information pa natet.

  • 3 Ann-Christin Sjölander // okt 24, 2012 kl 9:17 f m

    Trevligt att höra, försöker att få min websida mer känd, så du får känna sprida vidare.

Lämna en kommentar