Ann-Christin Sjölander

Vårt värdefulla vatten

Ann-Christin Sjölander header image 2

Nordkalk mot aktivisterna på Gotland

9 september, 2012 · Inga kommentarer

I stora delar av världen råder vattenbrist.
Till och med Gotland har vattenbrist under sommarmånaderna. Ändå startas ett nytt kalkbrott intill en värdefull vattentäkt.
Upprörande, tycker kritiker.

Det finska företaget Nordkalk vill komma igång med att bryta kalksten på norra Gotland. Kalkstensfyndigheterna värderas till 17 miljarder. Det handlar om att spränga nästan 62 miljoner ton under minst 25 år.
Men så dyker det upp folk som kedjar fast sig i skogsmaskinerna för att stoppa avverkningen i Ojnareskogen, där kalkbrottet ska ligga. Över 20 000 namn har samlats in med krav på att stoppa brytningen och bevara de unika naturvärdena i området. Det börjar bli en följetong av händelser.
I bakgrunden finns frågan om vattnet. Intill ligger reservvattentäkten Bästeträsk. Länsstyrelsen anser att grundvattnet och vattnet i Bästeträsk kan påverkas negativt av kalkbrottet. Inte bra när det redan är ont vatten på somrarna. Kommunen måste redan nu köra med tankbilar och tvingas införa bevattningsförbud. Vattenbehovet kan på vissa orter på sommaren uppgå till tio gånger mer än vintertid och på Fårö så mycket som 50 gånger. Det har gått så långt att det finns planer på att bygga och testa en saltvattenanläggning, som drivs med vindkraft. Planer som hittills lagts på is för att kostnaderna är för höga.
Länsstyrelsen påpekar också att finns risk att saltvatten kan tränga in i grundvattnet och påverka vattenreservoaren och enskilda vattentäkter.
Även Naturvårdsverket anser att det är risk för att vattenbalansen i sjön Bästeträsk skadas vid kalkbrytningen. Något som kan göra det omöjligt för kommunen att använda sjön som reservvattentäkt. Naturvårdsverket vill göra en nationalpark i området och har överklagat Nordkalks brytningstillstånd till Högsta Domstolen. Fältbiologerna anser att vad Nordkalk håller på med strider mot EU:s miljölagstiftning.
Men Nordkalk behöver sin kalksten, annars kan företaget inte fortsätta sin verksamhet på Gotland. Brytningen kommer att skapa 60 jobb i 25 år. ”Nordkalk kvar”, ropade 300 demonstranter med IF Metall i ledningen i Almedalen i somras. Miljön står mot jobb. Anställda hos Nordkalk tycker att debatten spårat ur.
Medan Miljödomstolen sagt nej till Nordkalk har Miljööverdomstolen sagt ja. SGU, Sveriges geologiska undersökning, som anlitats av Nordkalk, anser att det inte alls blir problem med vattnet. Det finns, enligt SGU, inte ens brist på vatten på Gotland, utan problemen är av logisk/teknisk natur, som att lagra vatten från överskottsperioder på vintern.
Nordkalk i sin tur försäkrar att företaget har kontroll. Vattenflödena kommer att ledas runt täkten via skyddsdiken och tillbaka ner till de naturliga flödena helt opåverkat.
Nordkalk talar om att företaget utsätts för smutskastningskampanj, mediautspel och att länsstyrelsen har hårt tryck på sig av aktivisterna.
Nyligen satte Länsstyrelsen tillfälligt stopp för skogsavverkningen. Återstå att se hur följetongen fortsätter.

Etiketter: Vatten

0 svar hittills ↓

  • Inga kommentarer än, du kan vara först ut.

Lämna en kommentar