Ann-Christin Sjölander

Vårt värdefulla vatten

Ann-Christin Sjölander header image 2

De kräver att Vättern räddas från miljögifter

10 september, 2012 · 1 kommentar

Inte bara på Gotland utan även på andra håll tar människor strid för att att rädda landets dricksvattentäkter. Aktion Rädda Vättern, ARV, har redan samlat in 12 000 namn.

Vättern fungerar som vattentäkt till elva kommuner, drygt 300 000 människor. ARV protesterar mot att försvaret ska utöka sina övningsskjutningar över Vättern.
– Vi tycker det finns andra platser att skjuta på än över Vättern, Europas femte största sötvattenstäkt, säger Patrik Erixon från Ödeshög, aktiv i ARV.
ARV är även emot att ett kanadensiskt gruvbolag, Tasman Metals, tänker bryta sällsynta jordartsmetaller i ett dagbrott vid Norra Kärr norr om Gränna.
– Vi inom ARV är rädda för att den påtänkta gruvdriften förstör miljön med utsläpp och lakvatten. Gruvan ska ligga inom Vätterns tillrinningsområde.

”Nej till ökade skjutningar”

Vättern är ett Natura 2000-område, det vill säga det ingår i EU:s nätverk för värdefull natur. Även Naturskyddsföreningen reagerar på Försvarsmaktens flygövningar över Vättern. Det innebär att ammunition som innehåller miljögifter som bly och koppar hamnar på botten på en av Europas mest värdefulla vattentäkter. Samtliga ämnen är mer eller mindre giftiga för växter och djur, särskilt för vattenlevande organismer, anser Naturskyddsföreningen.
Varken centerpartister i Vadstena eller Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt vill ha några ökade skjutningar.
Försvaret hade tänkt öka antalet skjutdagar från 20 till 80, men har nu sänkt dem till 50. Men det räcker inte, tycker kritikerna.

”Gruvdriften förstör miljön”

När det gäller den tilltänkta gruvdriften hoppas Tasman Metal att kunna starta brytning av sällsynta jordartsmetaller år 2016. Metallerna används bland annat i elbilar, vindkraftsreaktorer och mobiltelefoner och är mycket efterfrågade. Priset har snabbt gått upp från 150 dollar till 3000 dollar per kilo. Borrningar har redan skett från 15 meter upp till 300 meters djup.
ARV är emot brytningen och hänvisar bland annat till en gruva i Kalifornien. 1998 stängdes all kemisk bearbetning i gruvan till följd av upprepade och omfattande läckage av radioaktivt och starkt toxiskt lakvatten . Det förgiftade grundvatten och närliggande vatten.
Kina har hittills svarat för den största brytningen, mer än 90 procent av världsexporten. Även där har vattnet förorenats och förgiftats.
Patrik Erixon tycker att det pågår en ohämmad exploatering i närheten av Vättern, som inte ifrågasätts tillräckligt, med motiveringen att det skapar jobb.

”Obefogad oro”

Men enligt dotterbolaget Tasmet är förutsättningar bra i Gränna. Eftersom det varken finns Uranium eller Torium i området ska företagets reningsverk kunna rena allt vatten. VD Henning Holmström tycker att oron är obefogad.
– Processvatten kommer att renas, så att det kan användas internt i processerna igen och ytterligare säkerställa att inga risker finns att Vättern förorenas.
Han anser att det som skrivs av vissa ideella organisationer (NGO:s) inte är sant.
– Det pratas mycket om uran och thorium samt radioaktivitet. Sanningen är att vi nu lakat bergarterna i snart 6-7 månader och halterna klarar i de flesta fall dricksvattenkriterierna.
Norra Kärr är, enligt honom, en unik fyndighet i världsklass. Inte alls lik de i Kina och de förutsättningar som råder där.
– Vi har möjlighet att bryta malm i Sverige, inom EU, med tillhörande miljölagstiftning, från en fyndighet som mer har karaktären ”stenbrott” än gruva och är tämligen ren.
– Den tilltänkta brytningen är tämligen blygsam. Ca 300 000 m3/ år.
Han berättar att fyndigheten är stor, den kommer att räcka i över 40 år, kanske även det dubbla.
En socioekonomisk studie som företaget gjort, tillsammans nationalekonomer, kan på lång sikt innebära 700-800 jobb, kanske upp till 2000 arbetstillfällen under cirka två år, då allt ska byggas.
Men det är inga argument som biter på Patrik Erixon
– Utvinningen av jordartsmetaller har stängts ner på flera ställen i västvärlden på grund av omfattande miljöförstöring, säger han.

Om du vill veta mer, läs vidare på raddavattern.blogspot.se och aktionraddavattern.eu
och tasmanmetals.com

Etiketter: Vatten

1 svar hittills ↓

  • 1 Gustav Hjellström // Nov 29, 2012 kl 1:12 e m

    kan ni skicka några argument mot och för gruvan till min e-post

    tacksam för alla svar

Lämna en kommentar