Ann-Christin Sjölander

Vårt värdefulla vatten

Ann-Christin Sjölander header image 2

De vill bevara ett rent Vättern

7 oktober, 2012 · Inga kommentarer

Kyrkklockor ringer – vårdkasar tänds runt Vättern på en rad orter vid sjön. Aktionsgruppen Rädda Vättern slåss mot försvaret, som vill utöka sina flygövningar över den viktiga vattentäkten Vättern. Det medför förutom ännu mer buller att ammunitions- och metallrester riskerar att förorena vattnet, enligt aktionsgruppen. Idag söndag, 7:e oktober hålls en manifestation runt hela Vättern mot provskjutningarna.
Även politiska partier har reagerat, bland annat Miljöpartiet som krävt att riksdagen säger nej till försvarets begäran att öka stridsövningar över sjön. Nu gällande tillstånd är 1000 skott per år. Den ökning som försvaret vill ha innebär 54 000 skott, varav 35 000 innehåller bly.
Miljöpartiet kräver att alla skjutövningar över Vättern ställs in.
”Övningarna ska i alla fall inte ske i ett område som är både dricksvattentäkt och omfattas av fyra riksintressen och är ett Natura 2 000-område, som Vättern är”, säger Nils Hillerbrand, regionalt språkrör för Miljöpartiet till Sveriges radio.
Skaraborgs Naturskyddsförening skriver att Vättern skyddas av fyra riksintressen enligt miljöbalken – för friluftsliv, fiske, natur- och kulturmiljö. Vätterns vatten är dricksvatten för ett stort antal människor runt sjön och även för människor längre bort. Vättervattnet är dessutom en vattenresurs som för framtiden har stort värde. Att då förorena vattnet med okända metaller och att riskera ytterligare utsläpp över sjön är oansvarigt.

Etiketter: Vatten

0 svar hittills ↓

  • Inga kommentarer än, du kan vara först ut.

Lämna en kommentar