Ann-Christin Sjölander

Vårt värdefulla vatten

Ann-Christin Sjölander header image 2

Så var det med den konkurrensen

7 oktober, 2012 · Inga kommentarer

Kontrakt värda miljarder euro har aldrig varit föremål för konkurrens. Inte i vattensektorn i England, Frankrike och Spanien.

I Norrtälje är det dags för anbudsupphandling. Kontraktet går ut för det franska Veolia, som drivit vatten – och avloppsverksamheten sedan januari 2002. Det ska bli spännande att se vilka som lägger anbud.
I de länder som privatiserat mest har det varit lite si och så med den saken.
Jag sitter och läser en rapport från PSIRU. Public Service International Research Unit. Rapporten är skriven av forskarna David Hall och Emanuele Lobina i London.
I England och Wales har driften inte handlats upp alls, därför där sålde den konservativa regeringen helt enkelt ut de regionala vattenmyndigheterna till privata intressen.
I Frankrike har bara 5 procent av vatten- och avloppsdrift, som sköts privat, handlats upp i konkurrens. I många franska städer har kontrakten bara förlängts utan upphandling. De två forskarna undersökte 17 kontrakt. 14 av dem förnyades utan konkurrens.
Ett intressant exempel är Marseille. Där blev vattenservicen privat år 1942, utan anbudsupphandling. Kontraktet förnyades år 1960 och 1991 utan anbudsupphandling. Nu går det ut år 2013, efter 71 års monopol.
Tidigare ägdes vattenbolaget av Veolia och Suez, de stora multijättarna inom vatten – och avloppsdrift. Numera ägs det enbart av Veolia eftersom den franska konkurrensmyndigheten ansåg att de två tillsammans var för dominerande på marknaden. Över 92 procent av kontrakten i Frankrike är i händerna på Veolia, Suez och företaget Saur.
I Spanien finns det tre städer som har haft kontrakt på 100 år utan konkurrens.
I till exempel Valencia fick ett privat företag, AVSA, monopol på 99 år. Det var år 1902. Det privata franska SAUR blev så småningom ägare. Först i slutet på 90-talet började staden att förbereda upphandling. Men då krävde ASVA 54 miljoner euros i ersättning för gjorda investeringar, så inget annat företag lade in anbud. Så SAUR tillsammans med kommunen fick fortsatt drift i 50 år till. SAUR har sedan sålt 33 procent av sin andel till Suez.
Och så fortsätter det, med rader av exempel.

Rapporten, Utterly uncompetitive – the home land of eternal water privatisasions, finns att läsa på www.psiru.org

Etiketter: Vatten

0 svar hittills ↓

  • Inga kommentarer än, du kan vara först ut.

Lämna en kommentar