Ann-Christin Sjölander

Vårt värdefulla vatten

Ann-Christin Sjölander header image 2

”Land grab” är att lägga beslag på vatten

15 oktober, 2012 · Inga kommentarer

Stater och privata investerare, även svenska företag och institutioner, förvärvar stora arealer jordbruksmark, särskilt i Afrika. Därmed får de också tillgång till vatten. Förlorarna kan bli lokalbefolkningen, särskilt kvinnorna.

Kvinnor i Zimbabwe får gå ännu längre för att hämta vatten, när jordbruksmark köpts upp av utländska investerare. Marken används för att producera biobränslen och dit har kvinnorna inte längre tillträde. Inte bara där utan i Etiopien, Kenya och en rad andra länder pågår konflikter med den lokala befolkningen om land och vatten.
Än en gång har Västerås stift fått kritik för sina investeringar i företaget Chikweti i Niassa i Mozambique. Nyligen var representanter från en bondeorganisation i Mozambique här i Sverige. De berättade om: Dåliga arbetsförhållanden. Investerarna har tagit för mycket av deras land. Lokalbefolkningen har inte konsulterats tillräckligt och de tvingas flytta längre bort från sina marker.
Men de lyfte även fram vattenfrågan. Företaget planterar tall och eucalyptus, vilket på sikt kan påverka tillgången till vatten. Det finns risk för att vattentillgången blir otillräcklig och att vattnet förorenas. Eukalyptusträd är mycket vattenkrävande.
Västerås stift har tidigare sagt att de tar åt sig av kritiken och har vidtagit förändringar men att det också förekommit felaktig information om projektet.
Andra exempel vid land grabbing rör situationen vid Nilen. Både Etiopien och Sudan är populära länder att köpa upp mark i. Därtill kommer vattenkraftsprojekt. Det leder till att Nilens vattenflöde är på väg att torka ut, när det når Egypten. Nilen är Egyptens livlina, här finns en källa till konflikter.
Afrikanska länder avhänder sig sina vattenrättigheter i åratal, till exempel i Mali. Där har investerarna fått obegränsad rätt till vatten. De tar vattnet för givet. Ofta har de själva ont om vatten hemma, som de från Qatar, Saudiarabien, Indien och Kina. Mängder av länder och företag från Brasilien till Saudarabien, även svenska, ägnar sig åt förvärv av mark i olika delar av Asien, Latinamerika och Afrika, men även Östeuropa. Hur mycket mark det handlar om är svårt att få en exakt siffra på. Enligt organisationen FIAN rör det sig om 20 – 50 miljoner hektar mark under de senaste tre åren.
Avkastningen från marken går till livsmedel och biobränsle. När det blir konkurrens om vattnet står lokalinvånarna som förlorare, särskilt kvinnorna, som både brukar jorden och hämtar vatten.

Fotnot:
Det finns inget som slukar så mycket vatten som jordbruket. Det svarar för 70 procent av den globala vattenförbrukningen.

FIAN står för FoodFirst Information and Action Network: www.fian.org
Där finns rapporten The human rights impacts of tree plantaions in Niassa province Mocambique.

Etiketter: Vatten

0 svar hittills ↓

  • Inga kommentarer än, du kan vara först ut.

Lämna en kommentar