Ann-Christin Sjölander

Vårt värdefulla vatten

Ann-Christin Sjölander header image 2

Nestléchef: Vatten – ingen mänsklig rättighet

19 april, 2013 · Inga kommentarer

Vatten är ett livsmedel som bör privatiseras. Det är inte en mänsklig rättighet, säger Nestlés ordförande Peter Brabeck-Letmathe på en video, som nu sprids för fullt på nätet. Men själv anser han att han har misstolkats.

Fimsnutten är från år 2005, från dokumentären We Feed the World. Den har visats över 400 000 gånger på Youtube.
Peter Brabeck-Letmathe börjar med att nämna en österrikisk sång. Wasser braucht das liebe Vieh – holleri,hollera. Varför, är inte lätt att begripa. Men sedan säger att han att det finns två skilda åsikter om vatten. Den ena åsikten är extrem och den företräds av några enskilda ideella organisationer. ”De påstår att vatten är en offentlig rättighet, det vill säga att du som människa ska ha rätt till vatten. Det är den extrema lösningen.”
”Den andra åsikten säger att vatten är ett livsmedel, vilket som helst och har ett marknadsvärde och ska ha ett pris.” Det är en resurs som ska skötas av marknaden. Den åsikten tycker han är bättre.
Han säger vidare att det största sociala ansvaret varje VD har är att arbeta för en vinstrik framtid för sitt företag. Och poängen är att växa för då skapar företaget jobb. Samtidigt visar han en fabrik, där arbetskraften har ersatts av robotar.
Filmen har orsakat en storm av ilskna kommentarer från dem som inte delar hans uppfattning. En del önskar honom dit pepparn växer och andra tänker bojkotta Nestlés varor.
Då, 2005 var han VD, nu är han ordförande i företaget. Nestlé säger på sin hemsida att bolaget erkänner rätten för alla människor att ha tillgång till rent vatten för sina grundläggande behov. På sin blogg säger Peter Brabeck-Letmathe att hans ord tagits ur sitt sammanhang. Privatisering har han insett inte är den enda lösningen, eftersom mindre än 170 miljoner får vatten via privata företag medan 5,558 miljoner får vatten av offentliga vattenverk. Det vatten man behöver för att överleva är en mänsklig rättighet, även för dem som inte har råd. Men det har ett värde och ska ett pris, påpekar han.
Nestlé deltar numera i världens vattenkonferenser och fick år 2011 Stockholm Industry Water Award. Det delas ut av SIWI, som anordnar Världsvattenveckan i Stockholm. Den brukar också sponsras av Nestlé.
Nestlé fick priset för att ha förbättrat sin vattenförvaltning. Bolaget hjälper till exempel lantbrukare att spara på vatten och samtidigt öka skördarna.
Året innan fick dock CEO Water Mandate, där Nestlé ingår, ett antipris, ”The Public Eye Greenwash Award”. CEO Water Mandate är ett initiativ bland företagsledare, som tillsammans med FN ska lösa problem med vattenbrist. De fick antipriset för att de tar allt mer kontroll över vatten och ger sken av att bekämpa vattenkrisen tillsammans med FN.
År 2007 protesterade Kommunals tekniska sektion i Stockholm tillsammans med fackliga internationella representanter mot att Nestlé bidrar till att vatten görs till en handelsvara och försöker förändra folks konsumtionsvaror.
De stod i Folkets Hus, där Världsvattenveckan ägde rum, och skramlade med flaskor och mynt.
David Boys, från ISKA, Internationalen för offentligt anställda, var med. När Nestlé några år sedan fick pris var han ensam facklig representant under vattenveckan. Han sitter i FN:s rådgivande styrelse för vattenfrågor. ”Jag Det är en tuff och ensam kamp”, sa han.
Han förklarade att trenden är att multijättar köper upp enorma landarealer och därmed kommer åt vattenkällorna.
”De behöver vatten för att göra sig enorma vinster och använder de här vattenkonferenserna för att gynna sina intressen.”

Källor:
http://americanlivewire.com/nestle-ceo-says-water-is-food-that-should-be-privatized-not-a-human-right/
http://globalcompactcritics.blogspot.se/2010/01/ceo-water-mandate-wins-public-eye.html
KA, 2011-08-24
Cirkulation 2011-06-07
Nestlés hemsida www.nestlé.com

Etiketter: Vatten

0 svar hittills ↓

  • Inga kommentarer än, du kan vara först ut.

Lämna en kommentar