Ann-Christin Sjölander

Vårt värdefulla vatten

Ann-Christin Sjölander header image 2

”EU-kommissionen styrs av storföretagen i fråga om vatten”

20 mars, 2015 · Inga kommentarer

I två år har fackföreningar i Europa slagits för att vatten ska erkännas som en mänsklig rättighet inom EU och att vatten inte ska privatiseras. Men facket upplever att EU-kommissionen inte gör något. Världsvattendagen den 22 mars firas med allehanda inslag om att alla ska få rent vatten. Samtidigt pågår en kamp, som knappt uppmärksammas. Den drivs av fackföreningar, som kommer att protestera i Bryssel den 23 mars.

– Det känns inte alls bra att ha kampanjat i två år, besökt mängder av länder och gjort insamlingar. Sedan gör EU-kommissionen inget för att lyfta vattenfrågan, säger en besviken Pablo Sanchez Centellas, talesman för EPSU, den fackliga federationen för offentlig anställda.
BW-20101215-1812-Pablo Sanchez

Pablo Sanchez Centellas

Det är nu ett år sedan EPSU var med och överlämnade mer än 1, 8 miljoner namnunderskrifter till EU-kommissionen. Det var det första medborgarinitiativet inom EU. Även svenska Kommunal och andra fackförbund inom den offentliga sektorn har deltagit, liksom en rad andra organisationer i Europa. Med så många namnunderskrifter måste EU-kommissionen tala om vilka åtgärder som ska vidtas eller inte, om kommissionen är beredd att lagstifta om de krav som ställts. I början svarade kommissionen positivt på initiativet, men sedan har det inte hänt något.
Ändå finns det fog för att kräva att tillgång till vatten och även toaletter ska vara en mänsklig rättighet, även i Europa. Det är långt ifrån så att alla har tillgång till vatten. Ta bara Rumänien. Där finns exempel på hur vattenledningar dras, dock inte där romerna bor. Den europeiska kvinnoorganisationen WECF har sett till att skolbarn på Moldaviens landsbygd får ekologiska toaletter, eftersom landet inte kommit sig för att bygga några.
Ett sätt att lösa bristerna är att låta privata företag ta över vatten- och avloppsdrift, något som en tidigare EU- kommissionär, Fritz Bolkenstein, varmt förespråkat. Trots att det har visat sig att privatiseringar har varit en dyr lösning. Så har exempelvis Paris tagit tillbaka vattendriften i offentlig regi.

IMG_3000

Francois Leblanc, vice vd för Eau de Paris, arbetade tidigare hos det privata Veolia och är övertygad om att på lång sikt är det bättre att sköta vatten i offentlig regi.

EPSU anser att EU-kommissionen prioriterar företagens intressen framför medborgarnas. Något som också upprör facket är att kommissionen anordnar en konferens om vatten på Världsvattendagen utan att ens fackföreningarna är inbjudna, medan det däremot finns en talare från det franska privata vattenbolaget Suez. Pablo Sanchez Centellas anser att EU-kommissionen har låtit sig påverkas av lobbyister från de stora multinationella företagen. Men facket tänker inte ge upp.
– Vi tror på demokrati och kommer att fortsätta att hamra in vårt budskap om att vatten måste skötas av det allmänna och är en mänsklig rättighet, säger han.
Medborgarinitiativet om vatten diskuteras just nu i EU-parlamentet och ett beslut kommer i juli.
– Det kan vara sista chansen att göra europeiska medborgarinitiativ verkningsfulla, annars är det mycket illa ställt med demokratin inom EU, säger Pablo Sanchez Centellas.
Nu mobiliserar alltså facket igen tillsammans med ett europeiskt vattennätverk, som vill att vatten ska skötas offentligt. De ska träffas på Place Luxembourg den 23 mars, med talare från en rad europeiska länder.
De kräver också att verksamheter som rör vatten och sanitetsfrågor inte ska finnas med i de frihandelsavtal, som nu håller på att förhandlas fram. Främst gäller det TTIP. I det avtalet ingår ett investeringsskydd. Det kan ge storföretag rätt att stämma stater i speciella domstolar, om lagstiftning eller politiska beslut påverkar investeringarna negativt. Om offentliga tjänster skulle omfattas av avtalet skulle det kunna leda till förbud att återkommunalisera privata verksamheter, enligt kritiker av avtalet.
I Sverige är det så gott som tyst om avtalet, medan det i Tyskland protesteras för fullt. En av de få som ifrågasatt TTIP är vänsterledaren Jonas Sjöstedt. Han anser att spelreglerna i avtalet förskjuts till företagens fördel och urholkar demokratin. Det om något borde leda till en stor debatt i stället för likgiltig tystnad.

Fakta:
TTIP, Transatlantic Trade and Investment Partnership, är ett planerat frihandelsavtal mellan USA och EU.
European Water Movement är ett nätverk av organisationer, som vill att vatten och sanitet ska skötas offentligt. Nätverket anordnar protesterna den 23 mars och har stöd av EPSU.
WECF står för Women in Europe for a Common Future.

Etiketter: Vatten

0 svar hittills ↓

  • Inga kommentarer än, du kan vara först ut.

Lämna en kommentar