Ann-Christin Sjölander

Vårt värdefulla vatten

Ann-Christin Sjölander header image 1

”Ingen gruva i Umeälven!”

14 oktober, 2012 · Inga kommentarer

Nu hörs allt mer kritiska röster mot internationella gruvbolags framfart i norr. I Umeälvens övre del planeras en nickelgruva. Det är oroande att ett dagbrott kommer att ligga alldeles intill ett enormt vattenmagasin, anser Marie Persson.

Marie Persson bor i Tärnaby och har tagit upp kampen mot den gruvbrytning, som Nickel Mountain Resources, vill starta. Hon har dragit igång nätverket Stoppa gruvan i Rönnbäck på Facebook. Risken för utsläpp från gruvan kan beröra alla nedströms Umeälven ända till Bottenviken, befarar hon. Hon får stöd av jakt och fiskesamerna, som säger nej till en gruva. Ingen kan med säkerhet veta vilka följder det blir för miljön, djurlivet och fisket och vad som händer om det läcker ut gifter i vattenmagasinet, skriver de i ett uttalande.
Vapstens sameby i trakten har överklagat och ser gruvan som ett hot mot rennäringen.
Befolkningen är splittrad på orten. Det finns de som är för gruvan, eftersom det ger arbetstillfällen.
Men det är inte bara här utan även i Jokkmokk och utanför Kiruna som samerna protesterar.
Undersökningstillstånd till gruvbolagen har duggat tätt från utlandsägda bolag. Girjas och Laevas samebyar är drabbade. Det berättade Mats Berg nyligen på ett möte på ABF i Stockholm. Han företräder samebyarna. Samerna bedriver nu projektet Markintrång i Sápmi. Gruvan skär av flyttleder och vinterbeten. Den är till och med större hot än rovdjuren, sa han på mötet.
Samerna befarar att biflödena till Kalixälven påverkas och att sjön Rakkurijärvi, 2 kilometer lång, kan komma att torrläggas. Niila Inga, en ung renskötare och Mats Berg åkte till och med till London i december förra året för att protestera mot gruvexploateringar under den stora gruvkonferensen Mines and Money.
Samtidigt är de flesta av politikerna på de olika orterna positiva för gruvdriften skapar mängder av nya jobb. Men Mats Berg tycker att någonstans måste det finnas en balans.
– Gruvbolagen har en gräddfil in till vår natur. Våra kärnmarker ödeläggs för kortsiktiga ekonomiska vinster. Norrbotten ska inte bli någon råvarubod för internationella gruvbolag, tyckte han i ABF-huset.
Gruvbolagen själva tror att det är möjligt med att finna former för samverkan med samebyarna. När det gäller nickelgruvan är bolaget Nickel Mountain övertygat om att utsläppen blir ytterst begränsade.

→ Inga kommentarerEtiketter: Vatten

Hellre vatten än guld

13 oktober, 2012 · Inga kommentarer

13 oktober 2012

Omfattande protester har ägt rum i Cajamarca i Peru mot ett gruvprojekt. Svenska AP-fonderna deltar i miljöförstöringen, anser Latinamerikagrupperna i Sverige.

Invånarna har sedan lång tid tillbaka protesterat mot gruvprojektet Conga i Cajamarca i Peru. Gruvdriften leder till föroreningar av sötvattnet. Befolkningen förgiftas av kvicksilver, sjöar ödeläggs och vattendrag förstörs.
Det berättade Carmen Ugarte på ett seminarium på ABF i Stockholm, som ”Inspiration Världen” anordnade. Hon tillhör ett latinamerikanskt urfolksnätverk.
Banderoller på väggarna i trappuppgångarna i ABF-huset uppmanade till en rättvisare värld. En ung publik hade sökt sig hit, och en och annan medelålders man eller kvinna. Bland dem jag.
Militär har slagit ner demonstrationer i Peru.
Förra året lanserade Latinamerikagrupperna och Swedwatch en rapport. Enligt den leder AP-fondernas investeringar i gruvföretag, som utvinner guld i Latinamerika, till: Miljöförstöring, folk tvingas flytta och ursprungsfolks mänskliga rättigheter kränks. Så sent som i juli i år skrev Latinamerikagrupperna på sin hemsida: Ytterligare fem personer har mist livet i Peru i protester mot gruvföretaget Newmont Mining där AP-fonderna investerat 456 miljoner kronor.
Enligt Reuters har företaget Newmont lovat att bygga stora reservoarer som ska garantera året runt vatten åt invånarna. Gruvan ägs av det amerikanska Newmont (51 procent) och det peruanska Buenaventura (43 procent).
Men ännu har det inte blivit någon lösning på konflikterna.
Nu uppmanar Latinamerikagrupperna och en rad i andra organisationer till hållbara investeringar av våra pensionspengar. Man kan skicka vykort till socialförsäkringsminister Ulf Kristersson och finansminister Peter Norman med krav på att AP-fonderna tar hänsyn till miljö och mänskliga rättigheter. Det måste bli minst lika viktigt som hög avkastning. Även ett oberoende etikråd bör inrättas.
Carmen Ugarte från Peru avslutade seminariet med att säga:
– Vi kan inte behandla Moder Jord på det här viset. Det är smärtsamt att se hur hon dör. Agro sí, minas no. Ja till jordbruk, nej till gruvor. Leve Peru, utropade hon och rev ner applåder.

Fotnot: Bakom Inspiration Världen står nära 30 ideella organisationer, från ABF Stockholm till Svalorna och Forum Syd. I år var temat – Folk i rörelse för Jorden, Vattnet, Maten, Global rättvisa och Fred.

→ Inga kommentarerEtiketter: Vatten

Så var det med den konkurrensen

7 oktober, 2012 · Inga kommentarer

Kontrakt värda miljarder euro har aldrig varit föremål för konkurrens. Inte i vattensektorn i England, Frankrike och Spanien.

I Norrtälje är det dags för anbudsupphandling. Kontraktet går ut för det franska Veolia, som drivit vatten – och avloppsverksamheten sedan januari 2002. Det ska bli spännande att se vilka som lägger anbud.
I de länder som privatiserat mest har det varit lite si och så med den saken.
Jag sitter och läser en rapport från PSIRU. Public Service International Research Unit. Rapporten är skriven av forskarna David Hall och Emanuele Lobina i London.
I England och Wales har driften inte handlats upp alls, därför där sålde den konservativa regeringen helt enkelt ut de regionala vattenmyndigheterna till privata intressen.
I Frankrike har bara 5 procent av vatten- och avloppsdrift, som sköts privat, handlats upp i konkurrens. I många franska städer har kontrakten bara förlängts utan upphandling. De två forskarna undersökte 17 kontrakt. 14 av dem förnyades utan konkurrens.
Ett intressant exempel är Marseille. Där blev vattenservicen privat år 1942, utan anbudsupphandling. Kontraktet förnyades år 1960 och 1991 utan anbudsupphandling. Nu går det ut år 2013, efter 71 års monopol.
Tidigare ägdes vattenbolaget av Veolia och Suez, de stora multijättarna inom vatten – och avloppsdrift. Numera ägs det enbart av Veolia eftersom den franska konkurrensmyndigheten ansåg att de två tillsammans var för dominerande på marknaden. Över 92 procent av kontrakten i Frankrike är i händerna på Veolia, Suez och företaget Saur.
I Spanien finns det tre städer som har haft kontrakt på 100 år utan konkurrens.
I till exempel Valencia fick ett privat företag, AVSA, monopol på 99 år. Det var år 1902. Det privata franska SAUR blev så småningom ägare. Först i slutet på 90-talet började staden att förbereda upphandling. Men då krävde ASVA 54 miljoner euros i ersättning för gjorda investeringar, så inget annat företag lade in anbud. Så SAUR tillsammans med kommunen fick fortsatt drift i 50 år till. SAUR har sedan sålt 33 procent av sin andel till Suez.
Och så fortsätter det, med rader av exempel.

Rapporten, Utterly uncompetitive – the home land of eternal water privatisasions, finns att läsa på www.psiru.org

→ Inga kommentarerEtiketter: Vatten

De vill bevara ett rent Vättern

7 oktober, 2012 · Inga kommentarer

Kyrkklockor ringer – vårdkasar tänds runt Vättern på en rad orter vid sjön. Aktionsgruppen Rädda Vättern slåss mot försvaret, som vill utöka sina flygövningar över den viktiga vattentäkten Vättern. Det medför förutom ännu mer buller att ammunitions- och metallrester riskerar att förorena vattnet, enligt aktionsgruppen. Idag söndag, 7:e oktober hålls en manifestation runt hela Vättern mot provskjutningarna.
Även politiska partier har reagerat, bland annat Miljöpartiet som krävt att riksdagen säger nej till försvarets begäran att öka stridsövningar över sjön. Nu gällande tillstånd är 1000 skott per år. Den ökning som försvaret vill ha innebär 54 000 skott, varav 35 000 innehåller bly.
Miljöpartiet kräver att alla skjutövningar över Vättern ställs in.
”Övningarna ska i alla fall inte ske i ett område som är både dricksvattentäkt och omfattas av fyra riksintressen och är ett Natura 2 000-område, som Vättern är”, säger Nils Hillerbrand, regionalt språkrör för Miljöpartiet till Sveriges radio.
Skaraborgs Naturskyddsförening skriver att Vättern skyddas av fyra riksintressen enligt miljöbalken – för friluftsliv, fiske, natur- och kulturmiljö. Vätterns vatten är dricksvatten för ett stort antal människor runt sjön och även för människor längre bort. Vättervattnet är dessutom en vattenresurs som för framtiden har stort värde. Att då förorena vattnet med okända metaller och att riskera ytterligare utsläpp över sjön är oansvarigt.

→ Inga kommentarerEtiketter: Vatten

De kräver att Vättern räddas från miljögifter

10 september, 2012 · 1 kommentar

Inte bara på Gotland utan även på andra håll tar människor strid för att att rädda landets dricksvattentäkter. Aktion Rädda Vättern, ARV, har redan samlat in 12 000 namn.

Vättern fungerar som vattentäkt till elva kommuner, drygt 300 000 människor. ARV protesterar mot att försvaret ska utöka sina övningsskjutningar över Vättern.
– Vi tycker det finns andra platser att skjuta på än över Vättern, Europas femte största sötvattenstäkt, säger Patrik Erixon från Ödeshög, aktiv i ARV.
ARV är även emot att ett kanadensiskt gruvbolag, Tasman Metals, tänker bryta sällsynta jordartsmetaller i ett dagbrott vid Norra Kärr norr om Gränna.
– Vi inom ARV är rädda för att den påtänkta gruvdriften förstör miljön med utsläpp och lakvatten. Gruvan ska ligga inom Vätterns tillrinningsområde.

”Nej till ökade skjutningar”

Vättern är ett Natura 2000-område, det vill säga det ingår i EU:s nätverk för värdefull natur. Även Naturskyddsföreningen reagerar på Försvarsmaktens flygövningar över Vättern. Det innebär att ammunition som innehåller miljögifter som bly och koppar hamnar på botten på en av Europas mest värdefulla vattentäkter. Samtliga ämnen är mer eller mindre giftiga för växter och djur, särskilt för vattenlevande organismer, anser Naturskyddsföreningen.
Varken centerpartister i Vadstena eller Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt vill ha några ökade skjutningar.
Försvaret hade tänkt öka antalet skjutdagar från 20 till 80, men har nu sänkt dem till 50. Men det räcker inte, tycker kritikerna.

”Gruvdriften förstör miljön”

När det gäller den tilltänkta gruvdriften hoppas Tasman Metal att kunna starta brytning av sällsynta jordartsmetaller år 2016. Metallerna används bland annat i elbilar, vindkraftsreaktorer och mobiltelefoner och är mycket efterfrågade. Priset har snabbt gått upp från 150 dollar till 3000 dollar per kilo. Borrningar har redan skett från 15 meter upp till 300 meters djup.
ARV är emot brytningen och hänvisar bland annat till en gruva i Kalifornien. 1998 stängdes all kemisk bearbetning i gruvan till följd av upprepade och omfattande läckage av radioaktivt och starkt toxiskt lakvatten . Det förgiftade grundvatten och närliggande vatten.
Kina har hittills svarat för den största brytningen, mer än 90 procent av världsexporten. Även där har vattnet förorenats och förgiftats.
Patrik Erixon tycker att det pågår en ohämmad exploatering i närheten av Vättern, som inte ifrågasätts tillräckligt, med motiveringen att det skapar jobb.

”Obefogad oro”

Men enligt dotterbolaget Tasmet är förutsättningar bra i Gränna. Eftersom det varken finns Uranium eller Torium i området ska företagets reningsverk kunna rena allt vatten. VD Henning Holmström tycker att oron är obefogad.
– Processvatten kommer att renas, så att det kan användas internt i processerna igen och ytterligare säkerställa att inga risker finns att Vättern förorenas.
Han anser att det som skrivs av vissa ideella organisationer (NGO:s) inte är sant.
– Det pratas mycket om uran och thorium samt radioaktivitet. Sanningen är att vi nu lakat bergarterna i snart 6-7 månader och halterna klarar i de flesta fall dricksvattenkriterierna.
Norra Kärr är, enligt honom, en unik fyndighet i världsklass. Inte alls lik de i Kina och de förutsättningar som råder där.
– Vi har möjlighet att bryta malm i Sverige, inom EU, med tillhörande miljölagstiftning, från en fyndighet som mer har karaktären ”stenbrott” än gruva och är tämligen ren.
– Den tilltänkta brytningen är tämligen blygsam. Ca 300 000 m3/ år.
Han berättar att fyndigheten är stor, den kommer att räcka i över 40 år, kanske även det dubbla.
En socioekonomisk studie som företaget gjort, tillsammans nationalekonomer, kan på lång sikt innebära 700-800 jobb, kanske upp till 2000 arbetstillfällen under cirka två år, då allt ska byggas.
Men det är inga argument som biter på Patrik Erixon
– Utvinningen av jordartsmetaller har stängts ner på flera ställen i västvärlden på grund av omfattande miljöförstöring, säger han.

Om du vill veta mer, läs vidare på raddavattern.blogspot.se och aktionraddavattern.eu
och tasmanmetals.com

→ 1 kommentarEtiketter: Vatten

Nordkalk mot aktivisterna på Gotland

9 september, 2012 · Inga kommentarer

I stora delar av världen råder vattenbrist.
Till och med Gotland har vattenbrist under sommarmånaderna. Ändå startas ett nytt kalkbrott intill en värdefull vattentäkt.
Upprörande, tycker kritiker.

Det finska företaget Nordkalk vill komma igång med att bryta kalksten på norra Gotland. Kalkstensfyndigheterna värderas till 17 miljarder. Det handlar om att spränga nästan 62 miljoner ton under minst 25 år.
Men så dyker det upp folk som kedjar fast sig i skogsmaskinerna för att stoppa avverkningen i Ojnareskogen, där kalkbrottet ska ligga. Över 20 000 namn har samlats in med krav på att stoppa brytningen och bevara de unika naturvärdena i området. Det börjar bli en följetong av händelser.
I bakgrunden finns frågan om vattnet. Intill ligger reservvattentäkten Bästeträsk. Länsstyrelsen anser att grundvattnet och vattnet i Bästeträsk kan påverkas negativt av kalkbrottet. Inte bra när det redan är ont vatten på somrarna. Kommunen måste redan nu köra med tankbilar och tvingas införa bevattningsförbud. Vattenbehovet kan på vissa orter på sommaren uppgå till tio gånger mer än vintertid och på Fårö så mycket som 50 gånger. Det har gått så långt att det finns planer på att bygga och testa en saltvattenanläggning, som drivs med vindkraft. Planer som hittills lagts på is för att kostnaderna är för höga.
Länsstyrelsen påpekar också att finns risk att saltvatten kan tränga in i grundvattnet och påverka vattenreservoaren och enskilda vattentäkter.
Även Naturvårdsverket anser att det är risk för att vattenbalansen i sjön Bästeträsk skadas vid kalkbrytningen. Något som kan göra det omöjligt för kommunen att använda sjön som reservvattentäkt. Naturvårdsverket vill göra en nationalpark i området och har överklagat Nordkalks brytningstillstånd till Högsta Domstolen. Fältbiologerna anser att vad Nordkalk håller på med strider mot EU:s miljölagstiftning.
Men Nordkalk behöver sin kalksten, annars kan företaget inte fortsätta sin verksamhet på Gotland. Brytningen kommer att skapa 60 jobb i 25 år. ”Nordkalk kvar”, ropade 300 demonstranter med IF Metall i ledningen i Almedalen i somras. Miljön står mot jobb. Anställda hos Nordkalk tycker att debatten spårat ur.
Medan Miljödomstolen sagt nej till Nordkalk har Miljööverdomstolen sagt ja. SGU, Sveriges geologiska undersökning, som anlitats av Nordkalk, anser att det inte alls blir problem med vattnet. Det finns, enligt SGU, inte ens brist på vatten på Gotland, utan problemen är av logisk/teknisk natur, som att lagra vatten från överskottsperioder på vintern.
Nordkalk i sin tur försäkrar att företaget har kontroll. Vattenflödena kommer att ledas runt täkten via skyddsdiken och tillbaka ner till de naturliga flödena helt opåverkat.
Nordkalk talar om att företaget utsätts för smutskastningskampanj, mediautspel och att länsstyrelsen har hårt tryck på sig av aktivisterna.
Nyligen satte Länsstyrelsen tillfälligt stopp för skogsavverkningen. Återstå att se hur följetongen fortsätter.

→ Inga kommentarerEtiketter: Vatten

Kranvatten nästa stora ”business”

21 augusti, 2012 · Inga kommentarer

Nu duger det inte längre med ”bara” kranvatten. Det handlar om att dricka rent kranvatten. Till och med den kände entreprenören Richard Branson har gett sig in i vattenbranschen.

Vatten har blivit en stor ”business”. Flaskvatten av alla de sorter florerar på marknaden. Men nu är det kranvattnets tur att
bli handelsvara.
I Sverige förädlar redan företaget HTVÅO kranvattnet för att göra den bästa drycken: rent, perfekt, kylt och välsmakande vatten. Bakom vattenanläggningen står Martin Olsson och Servera. Man kan hyra en anläggning för 1950 kronor i månaden. Alla odörer och bismaker filtreras bort, lovar de. Det kan röra rost, jord, höga halter av järn och sulfider, enligt en broschyr, som de lanserar.
Vattnet kan sedan serveras på restauranger i en egen designad, exklusiv flaska. Några restauranger är redan redan på gång.
Virgins Richard Branson vill även han förändra folks vanor att dricka vatten. Det räcker inte med att vi bara slår på kranen. Vi ska filtrera vattnet. Han har lanserat ett reningssystem inom sitt bolag Virgin tillsammans med det israeliska Strauss Water. Systemet filtrerar vattnet och det blir både kallt och varmt. Man behöver inte koka upp det för att få te och inte hämta något kylt vatten ur frysen.
Filtret kommer att minska på kloret till 99 procent och en UV-lampa ska ta kål på 99 procent av bakterierna. Filtret räcker ett halvår och lampan ett år. Sedan byts de ut.
Naturligtvis har det ett pris.
För 299 pund (nära 3300 kronor) får man en tank på 1,6 liter som kyler vatten och en annan tank hettar upp det.
Betalar man ännu mer, 379 pund (över 4000 kronor) får man ett snabbare vattenflöde.
Dessutom kan man bli medlem i en vattenklubb.
Nyligen började också ett varuhus på Manhattan i New York att sälja kranvatten genom en filtreringsmaskin som har kostat varuhuset
25 000 dollar. Allt för att skapa absolut rent vatten. Betalar man några extra dollar kan man få lite vitaminer i vattnet också.
New York är känt för sitt rena kranvatten. Hälsoexperter anser att det har hög kvalité och är bland de renaste ”kranvattnen” i världen.

→ Inga kommentarerEtiketter: Vatten

Italienska folket får rätt om vatten

20 augusti, 2012 · Inga kommentarer

Nu har den italienska befolkningen fått rätt.
Vattenförsörjning ska skötas av den offentliga sektorn, inte av några privata företag.

I Italien röstade förra året en överväldigande majoritet för att vattenförsörjning ska drivas i offentlig regi. I juni 2011 sa 96 procent, 27 miljoner italienare, ja till detta.
Berlusconi hade med alla till buds stående medel banat väg för allt mer privata företag, som det franska Suez.
Trots folkomröstningen och resultatet av den fortsatte Berlusconi sin föresats att få in fler privata företag inom vattensektorn.
Men nu har författningsdomstolen i Italien gett folket rätt. Resultatet ska respekteras.
Även sedan Mario Monti blev premiärminister har protesterna mot privatiseringarna fortsatt. Ingenting görs för att sätta stopp för de privata företagen, som redan finns på marknaden, tycker kritikerna.
Att vatten är en mänsklig rättighet, ja till och med en gåva av Gud tycker även Vatikanen, som också stöder vatten i offentlig regi.
Men helt enkelt är det inte.
8 miljoner italienare har inte regelbunden tillgång till vatten under torr perioden juni-september i södra Italien. Italienarna förbrukar 280 liter vatten per dag och person men i de torra områdena får de nöja sig med 50 liter.
20 procent av invånarna är inte anslutna till ett avloppssystem.
Cirka 40 procent vatten läcker ut på grund av gamla och dåligt underhållna rör.
En utmaning för politikerna och den offentliga sektorn.

→ Inga kommentarerEtiketter: Vatten

De har tröttnat på de privata vattenföretagen

4 augusti, 2012 · Inga kommentarer

I England förser privata företag invånarna med dricksvatten. Så har det varit i över 23 år. Men nu visar en undersökning att över 70 procent av medborgarna vill att deras vattenförsörjning ska skötas av samhället.

I Sverige är det fortfarande en självklarhet att vatten- och avloppsanläggningar drivs av kommunerna. Det är i stort sett bara i Norrtälje som det privata franska Veolia svarar för driften.
I England privatiserade det konservativa partiet, med Margaret Thatcher i spetsen, vattenförsörjningen. Det skedde i slutet av 80-talet.
En undersökning har gjorts av Express, hemsida för tidningarna Daily och Sunday Express. Undersökningen visar att i vissa delar av London vill fyra av fem invånare att vattnet åter ska skötas av den offentliga sektorn. Invånarna är upprörda över att företagen, ibland utländska, inte återinvesterar vinsterna i den grad de borde göra.
Fackföreningar kräver att regeringen gör en utredning och att bolagen ställs till svars.
I London sköts vattnet av Thames Water, som bland annat ägs av Macquarie, en investeringsbank i Australien.
Fackförbundet GMB säger att Thames Water har betalat ut 5 miljarder pund i vinster sedan 1990 och samtidigt stängt vattenreservoarer. Invånarna står inför hotet att till vintern spara på vatten trots rikligt regn.
Dessutom har Thames Water vattenläckor på 25,7 procent, 660 miljoner om dagen, enligt hemsidan Express.
Även andra vattenbolag har höga vattenläckage.
Men det finns de som inte håller med kritikerna utan framhåller att företagen har investerat massor för att möta EU:s krav, något som inte regeringen hade klarat av.
Klart är att invånarna i England får betala höga vatten- och avloppsräkningar, jämfört med andra länder i Europa.
Genomsnittet är cirka 3 500 kronor om året. I Devon och Cornwall är det inte ovanligt med dubbelt så höga avgifter, ja upp till 8000 kronor för ett vanligt hushåll.
År 2030 beräknas taxorna har stigit med 14 procent.
En del arga kommentarer kräver att inte bara vatten utan även el, gas och järnvägar ska åternationaliseras.

→ Inga kommentarerEtiketter: Vatten

Kamp för vildlaxen mot jätten E.ON

12 juli, 2012 · 3 kommentarer

De vill att laxarna ska hitta tillbaka. Det pågår protester och aktiviteter i norr för att återskapa laxfisket i Ångermanälven.

På något sätt känns bybornas kamp i Gulsele som Davids mot Goliat i bibeln. En kamp som de inte ger upp mot energijätten E.ON.
”Vattenkraftsbolagen gör enorma vinster. Då är det inte mer än rätt att de avsätter pengar för att lax ska kunna vandra i älvarna igen. Ingen lax ska längre behöva längta och trängta efter fjällbäckarna, ingen lax ska behöva nöta bort sina huvuden mot kraftverkens stängda luckor”. Så står det på hemsidan gulsele.junselebyar.se
Byn Gulsele ligger vid Ångermanälven nio mil från Sollefteå i Västernorrland.
Själv hade jag ingen aning om att Ångermanälven är så starkt reglerad med 42 större vattenkraftverk och 16 stora regleringsmagasin.
Jag minns i slutet på 50-talet de stora laxarna i Vojmån, som min pappa fångade. De är sedan länge borta. Vojmån rinner ut i Ångermanälven. Laxarna har inte en chans längre att nå så långt. De stoppas av kraftverken.
Redan i december år 2009 pågick en intressant skriftväxling mellan Kurt Ulander i Gulsele byalag och energijätten E.ON. Byalaget tyckte att E.ON kunde satsa ”lite pengar” på miljörörelse och miljövänner genom att bygga fisktrappa/omlöp. (Omlöp är en fiskväg för att laxarna ska kunna passera vandringshinder.)
Två världar möttes. Informationschef Jonas Andrén, E.ON, höll inte med byborna. Han hänvisade till klimatfrågan och hur vattenkraftens roll blir allt viktigare. Det handlar om att värna produktionskapaciteten.
Omlöp var det inte tal om.
Även Christer Borg, från Älvräddarnas Samorganisation gjorde ett försök att beveka E.ON.
E.ON fick också en lista på 192 namn som krävde laxtrappor. Men E.ON höll sig kallsinnig. ”Vår ambition är att öka den förnybara produktionen. Att bygga fiskvägar i hela Ångermanälven, som är den näst största vattenkraftproducerande älven i Sverige efter Luleälv, vore direkt motverkande mot dessa mål”, skrev E.ON:s Jonas Andrén.
Och frågan fortsätter att irritera. Nyligen har kommunalrådet Elisabet Lassen i Sollefteå fått kritik för att göra gemensam sak med kraftverksbolagen. Något hon avfärdar. Hon säger att hon är positiv till att utreda följderna av att återskapa vandringslederna, men hon får inte E.ON med sig.
På kommunens hemsida betonar hon att det är en fråga som kräver noggranna överväganden och att det inte finns tillräckligt med underlag för att fatta beslut.
En fråga som kan bli aktuell, enligt Elisabet Lassen, är hur mycket kommunen är skyldig att ersätta E.ON för uteblivna intäkter, om kommunen ensidigt bygger vandringsleder för laxen.
E.ON anser att det inte räcker med vandringsleder utan i så fall behövs det också lekbottnar för att laxen ska kunna simma upp. Företaget har tagit kontakt med Vattenmyndigheten för att utreda på vilka områden det skulle gå att öka miljönyttan i Ångermanälven.
Under tiden växer det folkliga engagemanget för vildlaxens återkomst och att storöringen återvänder. Ett fiskeråd bildades i slutet av 2010 med engagerade människor ända från Vojmån i fjällen till kusten. Se www.angermanalven.se
Budskapet är solklart: Fisken ska vandra NU! Laxarna vill nå de lekplatser som deras förfäder lekte i under tidigt 1900-tal. Då nådde de så långt att de var uppe vid bäckarna vid fjällets fot.
De som värnar om laxen vill ha besked nu och att det händer något så att laxen kan vandra fritt igen.

Fakta:
E.ON Sverige omsätter 41,1 miljarder kronor och ingår sedan år 2001 i den tyska E.ON – koncernen.Förra året gjorde E.ON en vinst på 8,2 miljarder.
Ångermanälven är över 46 mil lång. Vojmån rinner från fjällen i södra Lappland och mynnar ut i Ångermanälven som mynnar ut i Bottenhavet.

→ 3 kommentarerEtiketter: Vatten